Политика за поверителност на магазина

 

Политика за поверителност

 

Уважаеми потребители!


Ние се грижим за поверителността на личните ви данни и искаме да се чувствате комфортно, докато използвате нашите услуги. Ето защо по-долу ви представяме най-важната информация за принципите на обработване на вашите лични данни и за бисквитките, които се използват от нашия магазин. Тази информация е изготвена, като е взет предвид РОДО, Общият регламент за защита на данните.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Модерна компания SP. Z O.O със седалище на адрес: ул. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, вписано в Националния съдебен регистър - Регистър на предприемачите от REGISTRAR SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, под KRS № 0001060318, NIP № 6912572717, REGON № 52647694200000, акционерен капитал 20000,00 PLN.


Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработката на Вашите лични данни, моля, изпратете ни имейл на адрес biuro@modernbhp.pl.

Вашите права


Имате право да поискате:  • достъп до вашите лични данни, включително получаване на копие от вашите данни (член 15 от РОДО или, ако е приложимо, член 13, параграф 1, буква е) от РОДО),
  • коригиране на вашите данни (член 16 от РОДО),
  • изтриване на данните (член 17 от РОДО),
  • ограничения на обработването (член 18 RODO),
  • предаване на данни на друг администратор (член 20 RODO),

И също така правото:

 • да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни:
    да заявите, че желаете да
   • по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (т.е. легитимните интереси, преследвани от нас), включително профилиране (член 21, параграф 1 от ОРЗД);
   • ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг (член 21, параграф 2 от РОДО);

Свържете се с нас, ако желаете да упражните правата си. Можете да възразите срещу използването на "бисквитки" от наша страна (за което ще прочетете по-долу), по-специално като използвате съответните настройки на браузъра си.

Ако смятате, че данните ви се обработват незаконосъобразно, можете да подадете жалба до председателя на Органа за защита на данните.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА


По-долу ще намерите подробна информация за обработката на Вашите данни в зависимост от дейностите, които извършвате.

 

1. Подаване на поръчка в магазина - част 1

 


За каква цел?"
за да изпълним поръчката ви
На какво основание?
договор за продажба (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО) законово задължение, свързано със счетоводството, което ни задължава да обработваме вашите лични данни (член 6, параграф 1, буква в) от РОДО)
Колко дълго?"
за срока на действие на горепосочения договор до изтичане на законовото ни задължение за отчитане
общо казано, вашите данни ще бъдат обработвани до изтичането на периода, през който може да бъде предявен иск - от вас или от нас
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво ще се случи, ако не предоставите данните?"
няма да можете да направите поръчка

 

2. подаване на поръчка в магазина - част 2

 


За каква цел
подобряване на качеството на нашите услуги благодарение на обратната връзка, предоставена от потребителите чрез услугата за проучване на удовлетвореността
На какво основание?
Наш легитимен интерес да обработваме данните ви, за да провеждаме проучвания на удовлетвореността ви от нашите услуги (чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДО)
Колко дълго?"
ако не предоставите обратна връзка, за период от 12 месеца след покупката или докато не вземем под внимание възражението ви срещу обработката; а ако предоставите обратна връзка, докато тя не бъде изтрита или докато не вземем под внимание възражението ви срещу обработката*
в допълнение, Вашите данни ще бъдат обработвани до изтичането на периода, през който е възможно да предявите претенции - от Вас или от нас
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво се случва, ако не предоставите данните?
Няма да вземем предвид вашите отзиви за услугите ни, когато работим по по-нататъшното им развитие

* В зависимост от това, кое е приложимо3. Създаване на акаунт в магазина

 


За каква цел?"
изпълнение на договора за предоставяне на счетоводни услуги в магазина
на какво основание?"
договор за предоставяне на услуги (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО)
Колко време?"
за срока на действие на гореспоменатия договор
общо данните ви ще бъдат обработвани до изтичането на периода, през който могат да бъдат предявени претенции - от вас или от нас
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво се случва, ако не предоставите данните?
няма да можете да създадете акаунт и да използвате неговите функции, като например да преглеждате историята на поръчките си или да проверявате състоянието на поръчките си

 

4. Свържете се с нас (например, за да зададете въпрос)

 


За каква цел?"
обслужване на вашите запитвания или искания
На какво основание?"
договор или действие, предприето по ваше искане с цел сключването му (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО) - когато вашето запитване или искане се отнася до договор, по който сме или можем да бъдем страна нашият легитимен интерес да обработваме Вашите данни за целите на комуникацията с Вас (чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДО) - когато Вашето запитване или искане не е свързано с договор
Колко дълго?"
за срока на договора, който ни обвързва, или, ако няма сключен договор, до изтичане на срока за предявяване на претенции - вж. последната таблица от този раздел* до изтичане на срока за обжалване - вж. последната таблица на този раздел - или докато не вземем предвид Вашето възражение срещу обработката*
също така, Вашите данни ще бъдат обработвани до изтичането на периода, през който е възможно обжалване - от Ваша страна или от наша страна
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво ще се случи, ако не предоставите данните?"
Няма да можем да отговорим на вашето запитване или искане

* В зависимост от това, кое е приложимо във вашия случай
5. настройки на браузъра или други подобни действия, позволяващи маркетинг

 

 или докато ги изтриете..
За каква цел?"
директен маркетинг, включващ показване на персонализирана реклама
(прочетете повече за това в разделите "Профилиране" и "Бисквитки" на Политиката за поверителност)
На какво основание?
Наш легитимен интерес да обработваме данните за посочената по-горе цел (чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДОП)
Колко дълго?"
до изтичане на срока на действие на бисквитките, използвани за маркетингови цели*
Какво се случва, ако не предоставите данни?"
Няма да получавате предложения за продукти или услуги, от които може да се интересувате

* В зависимост от това, кое е приложимо във вашия случай6. настройки на браузъра или друго подобно действие, за да разрешите анализирането

 

 или докато ги изтриете..
За каква цел?"
На каква основа?
Наш легитимен интерес да обработваме данните за посочената по-горе цел (чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДОП)
Колко дълго?"
до изтичане на срока на действие на "бисквитките", използвани за анализ*
Какво се случва, ако не предоставите данни?"
При разработването на Магазина няма да вземем предвид начина, по който използвате и навигирате в уебсайта на Магазина

* В зависимост от това, кое е приложимо7. Вашето съгласие да получавате маркетингово съдържание от нас (например информация за специални оферти)

 


За каква цел?"
изпращане на маркетингова информация, особено на специални оферти анализ на ефективността на изпращаните от нас съобщения, с цел установяване на общи принципи за ефективно изпращане на съобщения в нашия бизнес
(можете да прочетете повече за това в раздел "Анализ" на Политиката за поверителност)
На какво основание?"
Вашето съгласие за нашите маркетингови дейности (член 6, параграф 1, буква а) от РОДО) Нашият легитимен интерес да обработваме вашите данни за посочената по-горе цел (член 6, параграф 1, буква е) РОДО)
Колко дълго?"
до оттегляне на съгласието ви - не забравяйте, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Обработката на данни, докато не оттеглите съгласието си, остава законосъобразна. до момента, в който вземем предвид вашето възражение срещу обработването
в допълнение, вашите данни ще бъдат обработвани до изтичането на срока, през който е възможно да се търси обезщетение - от вас или от нас
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво ще се случи, ако не предоставите данните?"
Няма да получавате нашите маркетингови материали, включително информация за специалните ни предложения

 

8. Регистрация за получаване на информационен бюлетин

 


За каква цел
за изпращане на бюлетин анализ на ефективността на съдържанието, което изпращаме, с цел установяване на общи принципи за ефективно изпращане на съобщения в нашия бизнес
(можете да прочетете повече за това в раздел "Анализ" на Политиката за поверителност)
На какво основание?
договор за предоставяне на услуги по изпращане на информационни бюлетини (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО) нашият легитимен интерес да обработваме данните за посочената по-горе цел (член 6, параграф 1, буква е) РОДО)
Колко дълго?"
до момента, в който се отпишете от нашия бюлетин до момента, в който вземем предвид вашето възражение срещу обработката
в допълнение, вашите данни ще бъдат обработвани до изтичането на срока, през който е възможно да се търси обезщетение - от вас или от нас
(за повече информация вижте последната таблица от този раздел)
Какво ще се случи, ако не предоставите данните?"
Няма да можете да получавате информация относно Магазина и нашите услуги

 


За каква цел?"
установяване, предявяване или защита на евентуални претенции, свързани със сключения договор или предоставените услуги
На какво основание?
Наш легитимен интерес да обработваме лични данни за горепосочената цел (член 6, параграф 1, буква е) от РОДОП)
Колко дълго?"
до изтичане на давностния срок за искове или докато не вземем предвид вашето възражение срещу обработката*
Какво се случва, ако не предоставите данните?
няма възможност за установяване, предявяване или защита на претенции

* в зависимост от това кое е приложимо

 

Публикуване на данните


Ако решите да публикувате коментар, неговото съдържание и вашият подпис ще бъдат видими за други потребители на Магазина.

Не разкриваме имейл адреса ви на други потребители - освен ако вие сами не го направите.

ПРОФИЛИРАНЕ


Извършваме профилиране в рамките на Магазина - това ще се случи по отношение на вас, ако го разрешите. Това профилиране включва автоматична оценка на това кои продукти или услуги биха могли да ви интересуват, като се използва информация за съдържанието, което разглеждате. В резултат на това рекламите за продукти или услуги, показвани в рамките на онлайн услугите, които използвате, ще бъдат по-подходящи за вас и вашите нужди.

Профилирането, което извършваме, не води до решения, които пораждат правни последици за Вас или Ви засягат по подобен съществен начин.

Аналитични дейности


Извършваме аналитични дейности в рамките на уебсайта на магазина, за да го направим по-интуитивен и достъпен - по отношение на Вас това ще бъде така, ако ни разрешите да го направим. Като част от тези аналитични дейности ще вземем предвид начина, по който навигирате в Магазина - например колко време прекарвате на определена подстраница или върху кои области на Магазина кликвате. По този начин ще можем да оптимизираме оформлението, външния вид и съдържанието на Магазина по време на неговото разработване, за да подобрим функционалността му.

Ще вземем предвид и начина, по който навигирате в Магазина.

Ако желаете да получавате маркетингови съобщения или бюлетини от нас, можем да анализираме и ефективността на извършената от нас разпратка. Например, можем да проверим дали и как тя е повлияла на активността в нашия Магазин. Подобни дейности ще ни помогнат да установим общи правила за изпращане на такива съобщения в нашия бизнес - например по отношение на оптималното време за изпращане или как да формулираме ефективно съдържание.

Сигурност на данните


При обработката на Вашите лични данни прилагаме организационни и технически мерки в съответствие със съответните правни разпоредби, включително използване на криптиране на връзката със сертификат SSL/TLS.

Кухите платна


Нашият магазин, подобно на повечето уебсайтове, използва така наречените "бисквитки". Тези файлове:

 • се съхраняват в паметта на вашето устройство (компютър, телефон и др.);
 • не предизвикват промени в настройките ви.
 • не променят настройките на вашето устройство;

Този магазин използва "бисквитки" за следните цели:


   • статистика
   • маркетинг

За да разберете как да управлявате бисквитките, включително как да ги деактивирате в браузъра си, можете да се консултирате с помощния файл на браузъра си. Можете да прочетете тази информация, като натиснете F1 в браузъра си. Освен това ще намерите съответните съвети на следните страници, в зависимост от браузъра, който използвате:

Надолу ще намерите информация за функцията на бисквитките, които обработваме, и за срока им на валидност.


име на "бисквитката" период на валидност на бисквитката функция за бисквитките
ga продължителност на сесията проследяване на трафика на магазина за статистически цели

Използвайки съответните опции на вашия браузър, можете:

    по всяко време
    • изтриете бисквитките,
    • да блокирате използването на бисквитки в бъдеще,


В такива случаи ние повече няма да ги обработваме.

 

Външни услуги / получатели на данни


Използваме външни структури, които ни помагат в осъществяването на нашата дейност. Поверяваме им вашите данни за обработка - тези структури обработват данни само по наши документирани инструкции.

По-долу ще намерите списък на получателите на вашите данни:


Действие Получатели на данни Предаване на данни извън Европейския съюз
всяко действие във връзка с Магазина доставчик на хостинг без място
осигуряване на техническа поддръжка/IT няма място
лица, които си сътрудничат с нас въз основа на гражданскоправни договори, подпомагащи текущата ни дейност няма място
доставчик на софтуер за продажби няма място
да бъде на уебсайта на магазина с настройки, които позволяват маркетинг доставчик на маркетингови услуги няма място
Адвокатска кантора не място
да бъде на страницата на магазина с настройки, които позволяват анализи настройки, които позволяват дейности по анализ на сайта без място
Адвокатска кантора Няма място
създаване на акаунт в магазина Адвокатска кантора не място
подайте поръчка в магазина доставчик на плащания без място
структурата, която ви доставя продукта - освен ако не сте избрали лично вземане без място
доставчик на софтуер за улесняване на бизнеса (напр. счетоводен софтуер) без място
доставчик на стандартен офис софтуер (включително кутия за електронна поща) без място
счетоводна кантора без място
доставчик на услуги за разплащане без място
Адвокатска кантора Няма място
абонирайте се за бюлетина или се съгласете да получавате маркетингови съобщения абониране за бюлетин или получаване на маркетингови съобщения без място
Адвокатска кантора Няма място
възползвайте се от онлайн чата, наличен в магазина ползвайте се от онлайн чата, наличен в Магазина без място
Адвокатска кантора Няма място
използването от Ваша страна на услугите, предоставени ни във връзка с Магазина, чрез социалните медии социални мрежи да - Съединени американски щати **
Адвокатска кантора Няма място
вземете участие в проучване на удовлетвореността от нашите услуги или продукти да разрешите публикуването на отзиви за магазина или продуктите и тяхното сравнение без място
Адвокатска кантора не място
свържете се с нас (например, задайте въпрос) доставчик на стандартен офис софтуер (включително кутия за електронна поща) без място
Адвокатска кантора не място

И в допълнение:

Отговорни публични органи, доколкото сме длъжни да им предоставяме данни.

Отговорни публични органи, доколкото сме длъжни да им предоставяме данни.

Подробно описание

Предаване на лични данни на държави извън Европейския съюз


** Съответно Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и от субекти извън Европейския съюз. Подходящото ниво на защита на Вашите данни, включително чрез прилагане на подходящи предпазни мерки, се осигурява от:

  • участието на тези субекти в т.нар. рамка за защита на личните данни, т.е. програмата, създадена с изпълнително решение на Европейската комисия като набор от принципи, гарантиращи адекватна защита на личните Ви данни - в случая на субекти от Съединените американски щати
Нагоре
Shop is in view mode
Покажи версията на цялата страница
Sklep internetowy Shoper Premium