Политика за поверителност на магазина

Политика за поверителност на магазина

 

Гарантираме, че нашите клиенти напълно зачитат неприкосновеността на личния си живот и защитават личните си данни.

 

Обработваме личните данни, предоставени ни от Клиентите, по начин, съответстващ на обхвата на разрешението, дадено от Клиентите, и на изискванията на закона, по-специално в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (ДВ, бр. 133, позиция 883, с измененията). Съхраняваме личните данни на клиентите на сървъри, които гарантират пълната им сигурност. Достъп до базата данни имат само упълномощени служители на магазина.

 

Администраторът на лични данни, събрани чрез интернет магазина, е Jarosław Werner, действащ под името Modern Company - Jarosław Werner, регистриран в

регистрирани в Централния регистър и информация за стопанската дейност в Република Полша, воден от министъра на

от министъра на предприемачеството и технологиите, притежаващ: адрес на мястото на стопанска дейност и адрес за доставка: ул.

адрес за доставка: ul. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica, 695-136-18-06, REGON 383535738, електронна поща: biuro@modernbhp.pl, наричан по-долу "Администратор" и същевременно

Доставчикът на услуги на интернет магазина и Продавачът.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора: Ярослав Вернер

biuro@modernbhp.pl.

Всеки клиент, който ни е предоставил своите лични данни (име, фамилия, адрес на местоживеене, адрес за доставка, телефонен номер, адрес на електронна поща), има пълен достъп до своите данни, за да ги провери, промени или поиска изтриването им.

Магазинът не предава, не продава и не предоставя събраните лични данни на клиенти на трети страни, освен с изричното съгласие или по искане на клиента, или по искане на законово упълномощени държавни органи във връзка с текущи производства.

Нашият магазин използва и така наречените "бисквитки". Тези файлове се съхраняват на компютъра на Клиента от нашия сървър и предоставят статистически данни за дейността на Клиента, за да адаптираме нашата оферта към индивидуалните нужди и вкусове на Клиента. Клиентът може да деактивира опцията за приемане на "бисквитки" в своя уеб браузър по всяко време, въпреки че трябва да знае, че в някои случаи деактивирането на тези файлове може да затрудни използването на офертата на нашия магазин. Файловете на "бисквитките", съхранявани на компютъра на Клиента, съхраняват информация за:

Потребителски сесии,
Наскоро разглеждани продукти,
подадени гласове в проучванията.

Бихме искали да ви обърнем внимание на факта, че ако на уебсайта на нашия магазин поставим връзки, които водят към други уебсайтове, които не се администрират от нас, не можем да носим отговорност нито за съдържанието на тези сайтове, нито за нивото на защита на личните данни, прилагано от администраторите на тези сайтове. Когато решите да посетите такива сайтове, го правите на свой риск. Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност, прилагани от тези сайтове, преди да им предоставите личната си информация.

Ще изпращаме рекламни и промоционални материали на Клиентите само ако те са дали съгласието си за това. Това се отнася по-специално за бюлетините, изпращани на Клиента, ако той потвърди ясно посочената от нас връзка, съдържаща съгласие да получава бюлетини за текущи промоции, отстъпки и новини в нашия Магазин. Тези материали се отнасят изключително до предлагането на нашия Магазин.

Моля, изпращайте всякакви въпроси, искания и предложения, свързани със защитата на личните ви данни, по-специално на личните ви данни, на следния адрес или по телефона на .

Обработването на вашите лични данни ни позволява да ви предоставяме услуги, като например поддържане на вашия акаунт, обработване на поръчки, свързване с вас във връзка с изпълнението на договор, както и изпращане на маркетингова информация (включително бюлетин).

Личните данни, за чието обработване сте дали съгласието си, ще бъдат съхранявани, докато не оттеглите съгласието си.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, отговарящ за защитата на личните данни - председателя на Службата за защита на личните данни.

По въпроси, които не са уредени в Общите условия, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс и съответните закони на Полша, както и законите на Европейския съюз, по-специално RODO (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО).

 

Нагоре
Shop is in view mode
Покажи версията на цялата страница
Sklep internetowy od home.pl