Правила и условияУсловия за ползване на онлайн магазина
Документът определя основно правилата, по които се сключват договори в магазина, включително важна информация за Продавача, магазина и правата на потребителите.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
§ 1 Определения
§ 2 Свързване с Продавача
§ 3 Технически изисквания
§ 4 Извършване на покупки от магазина
§ 5 Плащания
§ 6 Завършване на поръчката
§ 7 Право на отказ
§ 8 Изключения от правото на отказ
§ 9 Жалби
§ 10 Лични данни
§ 11 Възражения
Приложение 1: Образец на формуляр за оттегляне

§ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Работни дни - дни от понеделник до петък, с изключение на официалните празници в Полша.
Граждански кодекс - полският закон от 23 април 1964 г. Граждански кодекс.
Потребител - купувач, който е физическо лице, купува в магазина или предприема действия, насочени към извършване на покупка, без пряка връзка с неговата икономическа или професионална дейност.
Акаунт - цифрова услуга, регламентирана с отделни разпоредби по смисъла на Закона за правата на потребителите, благодарение на която Купувачът може да използва безплатно допълнителни функции в Магазина.
Купувач - всеки субект, който купува от Магазина или предприема стъпки за извършване на покупка.
Привилегирован купувач - Потребител или Привилегирован предприемач.
Привилегирован предприемач - Купувач, който е физическо лице, сключващо или възнамеряващо да сключи договор с Продавача въз основа на Общите условия, пряко свързан с неговата/нейната стопанска дейност, но нямащ професионален характер за него/нея.
Общи условия - настоящите Правила.
Магазин - онлайн магазин Modernbhp, управляван от Продавача на адрес https://modernbhp.pl.
Продавач - МОДЕРНА КОМПАНИЯ СП. Z O.O със седалище ул. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, вписано в Националния съдебен регистър - Регистър на предприемачите от REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, под № KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON № 52647694200000, акционерен капитал 20000,00 злоти.
Закон за правата на потребителите - полски закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите.
§ 2 КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА
Пощенски адрес: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
Електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
Телефон: +48 76 817 60 01
Разходите за телефонно обаждане или предаване на данни, осъществени от Купувача, произтичат от основната тарифа на телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използвани от Купувача. Продавачът посочва, че цената на международен разговор или международен пренос на данни може да бъде по-висока от цената на вътрешен разговор или пренос - в зависимост от тарифата, приета от телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използван от Купувача.
§ 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За правилното функциониране на Магазина е необходимо следното:
устройство с достъп до интернет
уеб браузър, поддържащ JavaScript и бисквитки.
За подаване на поръчка в Магазина, освен изискванията, посочени в параграф 1, е необходим и активен имейл акаунт.
§ 4 ПАЗАРУВАНЕ В МАГАЗИНА
Цените на продуктите, посочени в Магазина, са общите цени за продукта.
Продавачът посочва, че общата цена на поръчката се състои от цената на продукта, посочена в Магазина, и, ако е приложимо, от разходите за доставка на стоките.
Избраният за покупка продукт трябва да бъде добавен в количката за пазаруване в Магазина.
След това Купувачът избира начина на доставка на стоките и начина на плащане на поръчката измежду наличните в Магазина опции и предоставя данните, необходими за завършване на направената поръчка.
Поръчката е направена, когато Купувачът потвърди нейното съдържание и приеме Общите условия.
Подаването на поръчка е равносилно на сключването на договор между Купувача и Продавача.
Купувачът може да се регистрира в Магазина, т.е. да създаде Акаунт в него, или да извършва покупки без регистрация, като предоставя данните си при всяка възможна поръчка.
§ 5 ПЛАЩАНИЯ
В Магазина са достъпни следните начини на плащане:
обикновен превод по банковата сметка на Продавача;
чрез платежна карта:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
чрез платежна платформа:
PayPal
PayU
Przelewy24
наложен платеж, т.е. плащане в брой при доставка на стоките на купувача;
с карта или в брой в момента на лично получаване на стоките.
Ако Купувачът избере да плати предварително, поръчката трябва да бъде платена в рамките на 2 работни дни от направата на поръчката.
С покупката от Магазина Купувачът приема използването на електронни фактури от Продавача. Купувачът има право да оттегли своето приемане.
§ 6 ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИТЕ
Срокът за изпълнение на поръчката е посочен в Магазина.
Ако Купувачът е избрал да заплати поръчката предварително, Продавачът пристъпва към обработка на поръчката след нейното заплащане.
Ако Купувачът е закупил продукти с различни срокове за изпълнение в рамките на една поръчка, поръчката се изпълнява в рамките на срока, приложим за продукта с най-дълъг срок за изпълнение.
Държави, на чиято територия се извършва доставката:
Полша
Германия
Франция
Чехия
Словакия
България
Белгия
Румъния
Обединеното кралство
Унгария
Литва
Латвия
Естония
В магазина се предлагат следните начини на доставка:
чрез куриерска фирма;
чрез ORLEN Parcels;
до машини за пратки на InPost.
Купувачът може да получи стоките лично в помещенията на дружеството в рамките на работното му време.
Ако Купувачът избере да получи стоките лично, стоките ще бъдат готови за получаване на посочената дата на завършване на поръчката.
§ 7 ПРАВО НА ОТКАЗ
Привилегированият Купувач има право да се откаже от договора, сключен с Продавача чрез Магазина, при спазване на § 8 от Общите условия, в срок от 14 дни, без да посочва причина.
Срокът за отказ от договора изтича след изтичане на 14 дни от деня:
на който Приоритетният купувач е влязъл във владение на стоките или на който трето лице, различно от превозвача и посочено от Приоритетния купувач, е влязло във владение на стоките;
в деня, в който Приоритетният купувач е влязъл във владение на последната стока, партида или част, или в деня, в който трето лице, различно от превозвача и посочено от Приоритетния купувач, е влязло във владение на последната стока, партида или част, в случай на договор, включващ прехвърляне на собствеността върху множество стоки, които се доставят поотделно, на партиди или на части.
За да може привилегированият купувач да упражни правото си на отказ, той трябва да информира Продавача, като използва данните, предвидени в § 2 от Общите условия, за решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща).
Привилегированият купувач може да използва образеца на формуляр за отказ от договора в края на Общите условия, но това не е задължително.
За да се спази срокът за отказ, е достатъчно привилегированият купувач да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТТЕГЛЯНЕТО
В случай на отказ от сключения договор Продавачът връща на Приоритетния купувач всички получени от него плащания, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Приоритетния купувач начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, предложен от Продавача), незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Продавачът е бил информиран за решението на Приоритетния купувач да упражни правото си на отказ.
Продавачът възстановява плащането, като използва същите платежни средства, които са били използвани от Приоритетния купувач в първоначалната сделка, освен ако Приоритетният купувач не се съгласи на друго, като във всеки случай Приоритетният купувач не дължи никакви такси във връзка с това възстановяване.
Ако Продавачът не е предложил сам да получи стоките от Привилегирования купувач, Продавачът може да задържи плащането, докато не получи стоките или докато не му бъде предоставено доказателство за връщане, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.
Продавачът изисква стоките да бъдат върнати на адреса: Goździkowa 35, 59-220 Legnica незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който привилегированият купувач е информирал Продавача за отказа от договора за продажба. Крайният срок е спазен, ако Приоритетният купувач изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Привилегированият купувач поема преките разходи по връщането на стоките.
Привилегированият купувач носи отговорност само за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на използването на стоките, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.
Ако стоките, поради тяхното естество, не могат да бъдат върнати по обикновена поща, привилегированият купувач ще трябва да поеме и преките разходи за връщането на стоките. Привилегированият купувач ще бъде информиран от Продавача за приблизителния размер на тези разходи в описанието на стоките в Магазина или при подаване на поръчката.
В случай че се изисква възстановяване на средства за транзакция, извършена от привилегирован купувач с платежна карта, Продавачът ще извърши възстановяването по банковата сметка, определена за тази платежна карта.
§ 8 ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВОТО НА ОТКАЗ
Правото на отказ от договор, сключен от разстояние, посочено в § 7 от Общите условия, не се прилага за договора:
в който предметът на изпълнение е несглобяема стока, произведена в съответствие със спецификациите на привилегирования купувач или служеща за задоволяване на неговите индивидуални нужди;
в който предмет на изпълнението са стоки, които са нетрайни или имат кратък срок на годност;
когато предметът на изпълнение е стока, доставена в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне по здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката;
когато предметът на изпълнение е стока, която поради своето естество е неотделима от друга стока след доставката;
когато предметът на изпълнението е звуков или визуален запис или компютърен софтуер, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отворена след доставката;
за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент;
при които цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Продавачът няма контрол и които могат да настъпят преди изтичането на крайния срок за отказ от договора.
§ 9 ЖАЛБИ
I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Продавачът носи отговорност пред Купувача като привилегирована страна за съответствието на изпълнението с договора, както е предвидено в общоприложимите закони, включително по-специално в разпоредбите на Закона за правата на потребителите.
Продавачът моли жалбите (включително тези, свързани с функционирането на магазина) да бъдат подавани на пощенския или електронния адрес, посочен в § 2 от Общите условия.
Ако за даден продукт е предоставена гаранция, информация за нея и условията й е достъпна в Магазина.
Продавачът трябва да отговори на жалбата в срок от 14 дни от получаването ѝ.
II ПРИОРИТЕТНИ КУПУВАЧИ
Стоки
В случай на несъответствие на стоката с договора, Привилегированият купувач има възможност да упражни правата, посочени в глава 5а от Закона за правата на потребителите.
Продавачът носи отговорност за несъответствието на стоката с договора, съществуващо към момента на доставката и разкрито в рамките на две години от този момент, освен ако срокът на годност на стоката, определен от Продавача, неговите правни предшественици или лицата, действащи от тяхно име, е по-дълъг.
Съгласно разпоредбите на Закона за правата на потребителите, в случай на несъответствие с договора, привилегированият купувач може да поиска:
замяна на стоките,
поправка на стоките.
Освен това Привилегированият купувач може да направи изявление за:
намаляване на цената,
да се откаже от договора
в ситуация, когато:
Продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие с договора в съответствие с член 43г, параграф 2 от Закона за правата на потребителите;
Продавачът не е привел стоките в съответствие с договора в съответствие с член 43г, параграфи 4-6 от Закона за правата на потребителите;
несъответствието на стоката с договора продължава, въпреки че продавачът се е опитал да приведе стоката в съответствие с договора;
несъответствието на стоките с договора е достатъчно значително, за да оправдае намаляване на цената или разваляне на договора без предварително използване на средствата за защита, посочени в член 43г от Закона за правата на потребителите;
от изявлението на Продавача или от обстоятелствата става ясно, че той няма да приведе стоките в съответствие с договора в разумен срок или без неоправдани неудобства за облагодетелствания Купувач.
В случай на стоки, подлежащи на ремонт или замяна, Привилегированият купувач трябва да предостави стоките на разположение на Продавача. Продавачът получава стоките от Приоритетния купувач за своя сметка.
Привилегированият купувач не може да се откаже от договора, ако липсата на съответствие на стоките с договора е несъществена.
В случай на отказ от договора, посочен в настоящия раздел (относно стоките), привилегированият купувач незабавно връща стоките на продавача за негова сметка на адрес ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica. Продавачът връща цената на привилегирования купувач незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на стоките или доказателството за тяхното връщане.
Продавачът връща на Привилегирования купувач сумите, дължими в резултат на упражняване на правото на намаляване на цената, незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на изявлението на Привилегирования купувач за намаляване на цената.
Извънсъдебни способи за разглеждане на жалби и искове
Продавачът информира Потребителя за възможността да използва извънсъдебни способи за разглеждане на жалби и предявяване на претенции. Правилата за достъп до тези процедури са на разположение в офисите или на уебсайтовете на субектите, имащи право на извънсъдебно решаване на спорове. Потребителят може да се възползва от, наред с другото:
помощта на съответния Европейски потребителски център от мрежата на Европейските потребителски центрове. Центровете предоставят информация за правата на потребителите и помагат за разрешаване на спорове в случай на трансгранични покупки. Съдействието на европейските потребителски центрове обикновено е безплатно. Списък на потребителските центрове, компетентни за вашата страна, можете да намерите на адрес: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), предоставена от Европейската комисия, която е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Освен това в Република Полша могат да се използват следните форми на подкрепа:
медиация, провеждана от местно компетентния Инспекторат за търговска инспекция на воеводството, до който следва да се подаде искане за медиация. По правило производството е безплатно. Списъкът на инспекторатите може да бъде намерен тук: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
със съдействието на местно компетентния постоянен арбитражен съд за защита на потребителите, действащ към воеводския инспекторат по търговия, до който следва да се подаде искане за разглеждане на делото в арбитражния съд. По правило производството е безплатно. Списъкът на съдилищата е достъпен на адрес: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Предходната разпоредба е само с информационна цел и не представлява задължение за Продавача да използва извънсъдебно решаване на спорове.
Използването на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и искове е доброволно както за Продавача, така и за Потребителя.
Потребителят може допълнително да се възползва от безплатната помощ на общинския или областния омбудсман за защита на потребителите.
III КУПУВАЧИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ КУПУВАЧИ
В случай на дефект на стоката Купувач, различен от Приоритетен купувач, има възможност да предяви рекламация на дефектната стока въз основа на гаранцията, регламентирана в Гражданския кодекс.
Спрямо Купувач, различен от привилегирован купувач, Продавачът носи отговорност по гаранцията, ако физическият дефект е открит преди изтичането на две години от датата на доставка на стоките на Купувача.
Съгласно Гражданския кодекс Купувач, който е предприемач, различен от привилегирован предприемач, губи правата по гаранцията, ако не е прегледал стоката в обичайното за стоки от този вид време и начин и не е уведомил Продавача за дефекта незабавно, а ако дефектът е станал известен едва по-късно - ако не е уведомил Продавача незабавно след откриването му. Изпращането на уведомление за дефекта преди крайния срок е достатъчно, за да се спази горепосоченият срок.
При упражняване на гаранцията Купувачът, различен от Приоритетен купувач, може при условията на Гражданския кодекс:
- да направи изявление за намаляване на цената,
в случай на съществен дефект - да направи изявление за отказ от договора,
да поиска замяна на стоките със стоки без недостатъци,
да поиска дефектът да бъде отстранен.
Ако се окаже, че за разглеждане на рекламацията е необходимо дефектните стоки да бъдат доставени на Продавача, Купувачът, различен от привилегирования Купувач, е длъжен да достави стоките на адрес ул. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
§ 10 ЛИЧНИ ДАННИ
Администратор на личните данни, предоставени от Купувача при използването на Магазина, е Продавачът. Подробна информация относно обработването на лични данни от Продавача - включително други цели и основания за обработване на данните, както и получателите на данните - може да бъде намерена в политиката за поверителност, достъпна в Магазина - поради принципа на прозрачност, съдържащ се в Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) относно защитата на данните - "РОДО".
Целта на обработката от страна на Продавача на данните на Купувача, предоставени от Купувача във връзка с покупките в Магазина, е обработката на поръчките. Основанието за обработване на личните данни в този случай е:
договорът или действията, предприети по искане на Купувача, насочени към неговото сключване (чл. 6, ал. 1, буква б) от РОДО),
правното задължение на Продавача, свързано със счетоводството (член 6, параграф 1, буква в) от РОДО), и
легитимния интерес на Продавача да обработва данните с цел установяване, предявяване или защита на евентуални претенции (член 6, параграф 1, буква е) от РОДО).
Предоставянето на данни от страна на Купувача е доброволно, но в същото време е необходимо за сключването на договора. Непредоставянето на данни ще направи невъзможно сключването на договор в Магазина.
Данните на Купувача, предоставени във връзка с покупки в Магазина, ще бъдат обработвани до:
договорът, сключен между Купувача и Продавача, престане да бъде валиден;
Продавачът вече не е правно задължен да обработва данните на Купувача;
отпадне възможността за предявяване на претенции от страна на Купувача или Продавача, свързани с договора, сключен чрез Магазина;
възражението на Купувача срещу обработването на личните му данни - в случай че основанието за обработване на данните е бил обоснованият интерес на Продавача - е прието.
- в зависимост от това какво е приложимо в конкретния случай.
Купувачът има право да поиска:
достъп до своите лични данни,
коригиране,
изтриване,
ограничаване на обработката,
да поиска данните да бъдат прехвърлени на друг администратор
както и правото на:
да възразите по всяко време срещу обработването на данните по причини, свързани с конкретната ситуация на Купувача - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него/нея, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (т.е. на легитимните интереси, преследвани от Продавача).
За да упражни правата си, Купувачът следва да се свърже с Продавача, като използва данните в § 2 от Общите условия.
Ако Купувачът счита, че неговите/нейните данни се обработват незаконосъобразно, той може да подаде жалба до органа, компетентен за защита на личните данни. В Полша това е председателят на Службата за защита на личните данни.
§ 11 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Предоставянето на незаконно съдържание от страна на Купувача е забранено.
Всяка поръчка, направена в Магазина, представлява отделно споразумение и изисква отделно приемане на Общите условия. Договорът се сключва за времето и с цел изпълнение на поръчката.
Всички договори, сключени въз основа на настоящите Общи условия, се уреждат от полското право, при спазване на разпоредбите на параграф 4.
Изборът на полско право за договори, сключени въз основа на настоящите Общи условия с потребител, не отменя или ограничава правата на този потребител съгласно императивни разпоредби на закона, приложими към потребителя в ситуации, в които няма избор на право. Това означава по-специално, че ако националните разпоредби, приложими за даден потребител, предвиждат по-широка защита от тази, предвидена в настоящите Общи условия или полското право, се прилага по-широката защита.
Договорите, сключени въз основа на настоящите правила, се сключват на полски език.
В случай на потенциален спор с Купувач, който не е Приоритетен купувач, свързан с договор, сключен чрез Магазина, компетентният съд е съдът, компетентен по седалището на Продавача.


Приложение № 1 към Общите условия

По-долу ще намерите образец на формуляр за отказ от договора, който Потребителят или Привилегированият купувач може да използва или да не използва:

 

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се откажете от договора)

MODERN COMPANY SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
- Аз/ние(*) ..................................................................... с настоящото информирам(*) за моя/нашия отказ от договора за продажба на следните стоки(*) / предоставяне на следната услуга(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Дата на сключване на договора(*)/на получаване(*)

..............................................................................................................................................................................

- Име на привилегирования(ите) потребител(и)/предприемач(и):

..............................................................................................................................................................................

- Адрес на потребителя(ите)/предприемача(ите) с привилегии:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Подпис на потребителя(ите)/предприемача(ите)
(само ако формулярът се изпраща на хартия)

Дата ............................................

(*) Ненужното се зачерква.

Условия за ползване на сметката
в магазин Modernbhp

СЪДЪРЖАНИЕ
§ 1 Определения
§ 2 Контакти с доставчика на услуги
§ 3 Технически изисквания
§ 4 Сметка
§ 5 Жалби
§ 6 Право на оттегляне
§ 7 Лични данни
§ 8 Промени в Общите условия или акаунта
§ 9 Заключителни разпоредби

§ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Потребител - Клиент, който е физическо лице и който е сключил договор за предоставяне на Сметка съгласно настоящите Общи условия или предприема действия, насочени към сключването на такъв договор, без това да е пряко свързано с неговата икономическа или професионална дейност.
Акаунт - цифрова услуга по смисъла на Закона за правата на потребителите, предоставяна безплатно по електронен път от Доставчика на услуги на Клиента, чрез която Клиентът може да използва допълнителни функции в Магазина.
Привилегирован предприемач - Получател на услуги, който е физическо лице, сключващо договор за Акаунт съгласно Общите условия (или предприемащо стъпки за сключване на договор), пряко свързан с неговата/нейната стопанска дейност, но нямащ професионален характер за него/нея.
Общи условия - настоящите Общи условия за Сметката.
Магазин - онлайн магазин Modernbhp, управляван от Доставчика на услуги на адрес https://modernbhp.pl.
Клиент - всяко лице, което е сключило договор за Сметката или предприема стъпки за сключване на такъв договор.
Привилегирован клиент - Клиент, който е Потребител или Привилегирован предприемач.
Доставчик на услуги - MODERN COMPANY SP. Z O.O със седалище на адрес: ул. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, вписано в Националния съдебен регистър - Регистър на предприемачите от REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, под № KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON № 52647694200000, акционерен капитал 20000,00 злоти.
Закон за правата на потребителите - полски закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите.
§ 2 КОНТАКТ С ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ
Пощенски адрес: улица Goździkowa 35, 59-220 Legnica
Електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
Телефон: +48 76 817 60 01
Разходите за телефонно обаждане или предаване на данни, извършени от Клиента, се основават на основната тарифа на телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използвани от Клиента. Доставчикът на услуги посочва, че цената на международен разговор или международен пренос на данни може да бъде по-висока от цената на вътрешен разговор или пренос - в зависимост от тарифата, приета от телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използван от Клиента.
§ 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За правилното функциониране и създаване на Сметка се изисква следното:
активен акаунт за електронна поща,
устройство с достъп до интернет,
уеб браузър, поддържащ JavaScript и бисквитки.
§ 4 СМЕТКА
Създаването на Акаунт е изцяло доброволно и зависи от волята на Клиента.
Акаунтът дава на Клиента допълнителни възможности, като например: преглед на историята на поръчките, направени от Клиента в Магазина, проверка на статуса на поръчката или редактиране на данните на Клиента.
За да се създаде Акаунт, трябва да се попълни съответен формуляр в Магазина.
В момента на създаване на Акаунт между Клиента и Доставчика на услуги се сключва договор за неопределен период от време за поддържане на Акаунта съгласно правилата, посочени в настоящите Общи условия.
Доставчикът на услуги започва да предоставя услугата по поддържане на Сметката при условията, посочени в настоящите Общи условия, незабавно след сключването на договора за поддържане на Сметката.
Клиентът може по всяко време да се откаже от Сметката, без да поема каквито и да било разходи.
Изтриването на Сметката води до прекратяване на договора за поддържане на Сметката. За да може Доставчикът на услуги да изтрие Акаунта, Клиентът трябва да изпрати своето оттегляне от Акаунта на имейл адреса на Доставчика на услуги, посочен в § 2 от Общите условия, което ще доведе до незабавно изтриване на Акаунта и прекратяване на споразумението за поддържане на Акаунта.
§ 5 ЖАЛБИ
I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Доставчикът на услуги изисква жалбите, свързани със Сметката, да се подават на пощенския или електронния адрес, посочен в § 2 от Общите условия.
Доставчикът на услуги трябва да отговори на жалбата в срок от 14 дни от получаването ѝ.
II ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОЛУЧАТЕЛИ
Доставчикът на услуги носи отговорност пред Привилегирования получател за съответствието на изпълнението с договора, както е предвидено в общоприложимите закони, включително по-специално в разпоредбите на Закона за правата на потребителите.
В случай на некачествено изпълнение на договора за сметка от страна на Доставчика на услуги, Привилегированият клиент има възможност да упражни правата, регламентирани в член 5б от Закона за правата на потребителите.
Ако Доставчикът на услуги не е предоставил цифровата услуга, Привилегированият клиент може да призове Доставчика на услуги да предостави цифровата услуга. Ако въпреки това Доставчикът на услуги не успее да предостави цифровата услуга незабавно или в рамките на допълнителен срок, изрично договорен между Доставчика на услуги и Привилегирования клиент, Привилегированият клиент може да се откаже от договора за сметка.
Привилегированият клиент може да се оттегли от договора за сметка, без да призовава за предоставяне на цифровата услуга, ако
от изявлението или обстоятелствата на Доставчика на услуги става ясно, че той няма да предостави цифровата услуга, или
Привилегированият клиент и Доставчикът на услуги са се договорили или от обстоятелствата по договора за сметка става ясно, че конкретна дата за предоставяне на цифровата услуга е била от съществено значение за Привилегирования клиент и Доставчикът на услуги не е предоставил цифровата услуга в рамките на тази дата.
Доставчикът на услуги носи отговорност за несъответствието с договора за сметка на цифровата услуга, доставяна непрекъснато, което е възникнало или е станало очевидно по времето, когато съгласно този договор услугата е трябвало да бъде доставена.
Ако цифровата услуга не съответства на споразумението за сметка, Приоритетният клиент може да поиска тя да бъде приведена в съответствие с настоящото споразумение.
Ако цифровата услуга не съответства на споразумението за профила, Привилегированият клиент е длъжен да сътрудничи на Доставчика на услуги в разумна степен и като използва най-малко обременяващите технически средства, за да определи дали несъответствието на цифровата услуга със споразумението за профила се дължи на характеристиките на цифровата среда на Привилегирования клиент.
Освен това, ако цифровата услуга не съответства на договора за сметка, Привилегированият клиент може да подаде декларация за отказ от този договор, когато:
привеждането на цифровата услуга в съответствие с договора за сметка е невъзможно или изисква прекомерни разходи съгласно член 43м, параграфи 2 и 3 от Закона за правата на потребителите;
Доставчикът на услуги не е привел цифровата услуга в съответствие с договора за сметка в разумен срок от момента, в който Доставчикът на услуги е бил информиран от Приоритетния клиент за несъответствието с този договор, и без неоправдани неудобства за Приоритетния клиент, като се вземат предвид естеството и целта на тази цифрова услуга, за която тя се използва;
несъответствието на цифровата услуга с договора за сметка продължава, въпреки че доставчикът на услуги се е опитал да приведе цифровата услуга в съответствие с този договор;
несъответствието на цифровата услуга със споразумението за сметката е такова, че оправдава прекратяването на споразумението за сметката, без преди това да е използвано средството за защита, посочено в член 43м от Закона за правата на потребителите (т.е. да се поиска цифровата услуга да бъде приведена в съответствие със споразумението);
от изявлението на Доставчика на услуги или от обстоятелствата става ясно, че Доставчикът на услуги няма да приведе цифровата услуга в съответствие с договора за сметка в разумен срок или без неоправдани неудобства за Приоритетния клиент.
III ИЗВЪНСЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Доставчикът на услуги информира Потребителя за възможността да използва извънсъдебни процедури за подаване на жалби и обезщетения. Правилата за достъп до тези процедури са на разположение в офисите или на уебсайтовете на структурите, упълномощени да разглеждат спорове по извънсъдебен ред. Потребителят може да се възползва от, наред с другото:
помощта на съответния Европейски потребителски център от мрежата на Европейските потребителски центрове. Центровете предоставят информация за правата на потребителите и помагат за разрешаване на спорове в случай на трансгранични покупки. Съдействието на европейските потребителски центрове обикновено е безплатно. Списък на потребителските центрове, компетентни за вашата страна, можете да намерите на адрес: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), предоставена от Европейската комисия, която е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Освен това в Република Полша са на разположение следните форми на подкрепа:
медиация, провеждана от местно компетентния Инспекторат за търговска инспекция на воеводството, до който следва да се подаде искане за медиация. По правило процедурата е безплатна. Списъкът на инспекторатите може да бъде намерен тук: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
съдействие на местно компетентния постоянен арбитражен съд за защита на потребителите, действащ към воеводския инспекторат по търговия, до който следва да се подаде искане за разглеждане на делото в арбитражния съд. По правило производството е безплатно. Списъкът на съдилищата е достъпен на адрес: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Предходната разпоредба е с информационна цел и не представлява задължение за Доставчика на услуги да използва извънсъдебно решаване на спорове.
Използването на извънсъдебни способи за разглеждане на жалби и искове е доброволно както за Доставчика на услуги, така и за Потребителя.
Потребителят може допълнително да използва безплатната помощ на общинския или областния омбудсман за защита на потребителите.
§ 6 ПРАВО НА ОТКАЗ
Привилегированият потребител има право да се откаже от договора за сметки, сключен с Доставчика на услуги, в срок от 14 дни, без да посочва причина.
Срокът за отказ от договора за сметки изтича 14 дни след сключването на този договор.
За да може Привилегированият клиент да упражни правото си на отказ, той трябва да информира Доставчика на услуги, като използва данните, посочени в § 2 от Общите условия, за решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща).
Привилегированият клиент може да използва образеца на формуляр за отказ от договора в края на Общите условия, но това не е задължително.
За да се спази срокът за отказ, е достатъчно Привилегированият клиент да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ.
§ 7 ЛИЧНИ ДАННИ
Доставчикът на услуги е администратор на личните данни, предоставени от Клиента във връзка със сключването на договора за Сметката. Подробна информация относно обработването на лични данни от Доставчика на услуги - включително други цели и основания за обработване на данните, както и получателите на данните, се съдържа в политиката за поверителност, достъпна в Магазина - поради принципа на прозрачност, съдържащ се в Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) относно защитата на данните - "РОДО".
Целта на обработката на данните на Клиента е да се управлява Сметката. Основанието за обработването на лични данни в този случай е договорът за предоставяне на Сметката или действията, предприети по искане на Клиента, насочени към сключването на такъв договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД), както и легитимният интерес на Доставчика на услуги, състоящ се в обработването на данни за целите на установяването, разследването или защитата на евентуални искове (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).
Предоставянето на данни от страна на Клиента е доброволно, но в същото време е необходимо за сключването на Договора за сметката и предоставянето на услугите, обхванати от него. Непредоставянето на данните означава, че договорът за Сметката не може да бъде сключен, а Доставчикът на услуги няма да може да предостави услугите, обхванати от него.
Данните на Клиента ще бъдат обработвани до:
договорът за сметка престане да бъде в сила;
възможността Клиентът или Доставчикът на услуги да предяви претенции, свързани със Сметката, престане да съществува;
възражението на Клиента срещу обработката на личните му данни е прието - ако обработката се основава на легитимния интерес на Доставчика на услуги
- както е приложимо във въпросния случай.
Клиентът има право да поиска:
достъп до своите лични данни,
коригиране,
изтриване,
ограничаване на обработката,
да поиска данните да бъдат прехвърлени на друг администратор
както и правото на:
да възразите по всяко време срещу обработването на данни по причини, свързани с конкретната ситуация на Получателя на услуги - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (т.е. въз основа на легитимните интереси, преследвани от Доставчика на услуги).
За да упражни правата си, Клиентът следва да се свърже с Доставчика на услуги.
Ако Клиентът счита, че неговите/нейните данни се обработват незаконосъобразно, той може да подаде жалба до органа, компетентен за защита на личните данни. В Полша това е председателят на Службата за защита на личните данни.
§ 8 ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА ИЛИ СМЕТКАТА
Доставчикът на услуги си запазва правото да променя правилата и условията само по важни причини. Под важна причина се разбира необходимостта от промяна на Правилата и условията, причинена от:
промяна във функционалността на Сметката, изискваща изменение на Правилата и условията или
промяна в законодателството, засягаща изпълнението на Договора за предоставяне на Сметка от Доставчика на услуги или привеждането на услугите в съответствие с препоръките, указанията, заповедите или забраните, постановленията, разпоредбите, тълкуванията или решенията на оправомощени държавни органи или
промяна на данните за контакт или идентификационните данни на Доставчика на услуги.
Информация за планираната промяна в Общите условия ще бъде изпратена на електронния адрес на Клиента, определен за Сметката, най-малко 7 дни преди влизането в сила на промените.
Ако Получателят на услугата не възрази срещу планираните промени до момента на влизането им в сила, се счита, че ги е приел, което не представлява пречка за прекратяване на договора в бъдеще.
В случай че Получателят на услугата не приема планираните промени, той следва да изпрати уведомление на електронния адрес на Доставчика на услугата, посочен в § 2 от Общите условия, което ще доведе до прекратяване на договора за опериране със сметката в момента, в който планираните промени влязат в сила.
Доставчикът на услуги може да прави промени в Сметката, които не са необходими за поддържане на съответствието ѝ с договора за обслужване на Сметката поради причината, посочена в параграф 1, буква б), или поради промяна във функционалността на Сметката. Извършването на промяната, посочена в предходното изречение, не е свързано с разходи от страна на Приоритетния клиент. Разпоредбите на параграфи 2-4 се прилагат съответно.
Ако промяната, посочена в параграф 5, засяга съществено и неблагоприятно достъпа на Привилегирования клиент до Сметката или нейното използване, Доставчикът на услуги ще изпрати на адреса на електронна поща на Привилегирования клиент достатъчно време предварително, на траен носител, информация за естеството и сроковете на промяната и правата на Привилегирования клиент във връзка с тази промяна.
§ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Предоставянето на незаконно съдържание от страна на Получателя на услуги е забранено.
Договорът за поддържане на Акаунт се сключва на полски език.
Договорът, сключен по силата на настоящите Общи условия, се урежда от полското право, при спазване на параграф 4.
Изборът на полско право за споразумение, сключено въз основа на настоящите Общи условия с Потребителя, не отменя или ограничава правата на Потребителя съгласно императивни разпоредби на закона, приложими към Потребителя в ситуация, в която не се прилага избор на право. Това означава по-специално, че ако националните разпоредби, приложими за даден потребител, предвиждат защита, която е по-широка от тази, предвидена в настоящите Общи условия или в полското право - се прилага по-широката защита.
В случай на потенциален спор с Потребител, който не е Приоритетен клиент, свързан с договора за сметка, компетентният съд е съдът, компетентен по седалището на Доставчика на услуги.
Приложение 1 към Общите условия
По-долу е представен образец на формуляр за отказ, който Потребителят или Привилегированият бизнес може да използва или да не използва:

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се откажете от договора)

МОДЕРНА КОМПАНИЯ СП. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
- Аз/ние(*) ..................................................................... с настоящото информирам(*) за моя/нашия отказ от договора за предоставяне на следната услуга(*) / за доставка на цифрово съдържание под формата на(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Дата на сключване на договора(*)

..............................................................................................................................................................................

- Име на привилегирования(ите) потребител(и)/предприемач(и):

..............................................................................................................................................................................

- Адрес на потребителя(ците)/привилегирования(те) търговец(ци):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Подпис на потребителя(ите)/предприемача(ите)
(само ако формулярът се изпраща на хартия)

Дата ............................................

(*) Ненужното се зачерква.

 

 


Правила за издаване на бюлетини
в магазин Modernbhp

СЪДЪРЖАНИЕ
§ 1 Определения
§ 2 Контакти с доставчика на услуги
§ 3 Технически изисквания
§ 4 Договор
§ 5 Жалби
§ 6 Право на отказ от договора
§ 7 Лични данни
§ 8 Промени в Общите условия или бюлетина
§ 9 Заключителни разпоредби
§ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Потребител - Клиент, който е физическо лице, което е сключило Договора или предприема стъпки за сключване на Договора без пряка връзка с неговата търговска или професионална дейност.
Информационен бюлетин - съобщения, свързани с Магазина, включително информация за оферти, промоции и новини в Магазина, предоставяни безплатно на Клиента от Доставчика на услуги съгласно Договора, представляващи цифрово съдържание по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Предпочитан предприемач - Клиент, който е физическо лице, сключващо Споразумението (или предприемащо стъпки за сключване на Споразумението), пряко свързано с неговата/нейната стопанска дейност, но нямащо професионален характер за него/нея.
Общи условия - настоящите Общи условия.
Магазин - онлайн магазинът Modernbhp, управляван от Доставчика на услуги на адрес https://modernbhp.pl.
Договор - договорът за предоставяне на Бюлетина.
Клиент - всяко лице, което е сключило Договора или предприема стъпки за сключването му.
Приоритетен клиент - клиент, който е потребител или приоритетен предприемач.
Доставчик на услуги - MODERN COMPANY SP. Z O.O със седалище на адрес: ул. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, вписано в Националния съдебен регистър - Регистър на предприемачите от REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, под № KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON № 52647694200000, акционерен капитал 20000,00 злоти.
Закон за правата на потребителите - полски закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите.
§ 2 КОНТАКТ С ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ
Пощенски адрес: улица Goździkowa 35, 59-220 Legnica
Електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
Телефон: +48 76 817 60 01
Разходите за телефонно обаждане или предаване на данни, извършени от Клиента, се основават на основната тарифа на телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използвани от Клиента. Доставчикът на услуги посочва, че цената на международен разговор или международен пренос на данни може да бъде по-висока от цената на вътрешен разговор или пренос - в зависимост от тарифата, приета от телекомуникационния оператор или доставчика на интернет услуги, използван от Клиента.
§ 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За да използвате цифровото съдържание, обхванато от настоящите Общи условия, е необходимо:
активен акаунт за електронна поща;
устройство с достъп до интернет;
уеб браузър, който поддържа JavaScript и бисквитки.
§ 4 СЪГЛАСИЕ
Клиентът може доброволно да се абонира за Бюлетина.
За да получавате Бюлетина, е необходимо да сключите Споразумение.
Имейлите, изпратени по силата на Споразумението, ще бъдат насочени към имейл адреса, предоставен от Клиента при сключването на Споразумението.
За да сключи Споразумението, Клиентът първо въвежда своя имейл адрес, на който желае да получава съобщенията, изпращани съгласно Споразумението, на определеното за това място в Магазина. С регистрирането за получаване на бюлетина Споразумението се сключва за неопределен период от време и Доставчикът на услуги започва да предоставя услугите си на Клиента - при спазване на раздел 5.
За да се изпълни правилно Споразумението, Клиентът е длъжен да предостави своя коректен имейл адрес.
Информационният бюлетин се предоставя веднага след като Доставчикът на услуги създаде съобщения, предназначени за Клиента.
Съобщенията, изпратени в рамките на Бюлетина, ще включват информация за възможността за отписване от него, както и връзка за отписване.
Клиентът може да се отпише от Бюлетина, без да посочва причина или да поема каквито и да било разходи, по всяко време, като използва опцията, посочена в предходната разпоредба, или като изпрати съобщение на имейл адреса на Доставчика на услуги, посочен в § 2 от Общите условия.
Използването от страна на Клиента на връзката за отписване от Бюлетина или изпращането на съобщение с искане за отписване от Бюлетина ще доведе до незабавно прекратяване на Споразумението.
§ 5 ИЗИСКВАНИЯ
I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Доставчикът на услуги изисква жалбите относно цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, да се подават на пощенския или електронния адрес, посочен в § 2 от Общите условия.
Доставчикът на услуги ще отговори на жалбата в срок от 14 дни от получаването ѝ.
II ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОЛУЧАТЕЛИ
Доставчикът на услуги носи отговорност пред Привилегирования получател за съответствието на изпълнението с Договора, както е предвидено в общоприложимите закони, включително по-специално в разпоредбите на Закона за правата на потребителите.
В случай на некачествено изпълнение на Договора от страна на Доставчика на услуги, Привилегированият клиент има възможност да упражни правата, регламентирани в глава 5б от Закона за правата на потребителите.
Ако Доставчикът на услуги не е доставил цифровото съдържание, обхванато от Договора, Привилегированият клиент може да призове Доставчика на услуги да го достави. Ако въпреки това Доставчикът на услуги не успее да достави цифровото съдържание, обхванато от Договора, незабавно или в рамките на допълнителен срок, изрично договорен между Привилегирования клиент и Доставчика на услуги, Привилегированият клиент може да се откаже от Договора.
Привилегированият клиент може да се откаже от Договора, без да се обажда за цифровото съдържание, обхванато от Договора, ако
от изявлението или обстоятелствата на Доставчика на услуги става ясно, че той няма да достави цифровото съдържание, обхванато от Договора, или
Приоритетният клиент и Доставчикът на услуги са се договорили или от обстоятелствата на Договора става ясно, че конкретен срок за доставка на цифровото съдържание, обхванато от Договора, е бил от съществено значение за Приоритетния клиент и Доставчикът на услуги не го е доставил в този срок.
Доставчикът на услуги носи отговорност за несъответствието на Бюлетина с Договора, което поради факта, че Бюлетинът се доставя непрекъснато, е възникнало или е станало очевидно по времето, когато е трябвало да бъде доставено съгласно този Договор.
Ако цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, не е в съответствие с Договора, Приоритетният клиент може да поиска то да бъде приведено в съответствие с Договора.
Ако цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, не съответства на Договора, Привилегированият клиент е длъжен да сътрудничи на Доставчика на услуги в разумна степен и с помощта на най-малко обременяващите технически средства, за да определи своевременно дали несъответствието с Договора се дължи на характеристиките на цифровата среда на Привилегирования клиент.
Освен това, ако цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, не съответства на Споразумението, Привилегированият клиент може да подаде декларация за отказ от Споразумението, когато
привеждането на това цифрово съдържание в съответствие с Договора е невъзможно или изисква прекомерни разходи съгласно чл. 43м, ал. 2 и 3 от Закона за защита на потребителите;
Доставчикът на услуги не е успял да приведе цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, в съответствие с Договора в разумен срок, считано от момента, в който Доставчикът на услуги е информиран от Приоритетния клиент за липсата на съответствие с Договора, и без неоправдани неудобства за Приоритетния клиент, като се вземат предвид естеството му и целта, за която се използва;
несъответствието с Договора на цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, продължава, въпреки че Доставчикът на услуги се е опитал да го приведе в съответствие с Договора;
несъответствието на цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, с Договора е такова, че обосновава отказ от Договора, без преди това да се прибегне до средството за защита, посочено в член 43м от Закона за правата на потребителите (т.е. искане за привеждане на цифровото съдържание в съответствие с Договора);
от изявлението или обстоятелствата на Доставчика на услуги става ясно, че той няма да приведе цифровото съдържание, обхванато от Общите условия, в съответствие с Договора в разумен срок или без неоправдани неудобства за Приоритетния клиент.
III ИЗВЪНСЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Доставчикът на услуги информира Потребителя за възможността да използва извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и предявяване на претенции. Правилата за достъп до тези процедури са на разположение в офисите или на уебсайтовете на структурите, упълномощени да разглеждат спорове по извънсъдебен ред. Потребителят може да се възползва от, наред с другото:
помощта на съответния Европейски потребителски център от мрежата на Европейските потребителски центрове. Центровете предоставят информация за правата на потребителите и помагат за разрешаване на спорове в случай на трансгранични покупки. Съдействието на европейските потребителски центрове обикновено е безплатно. Списък на потребителските центрове, компетентни за вашата страна, можете да намерите на адрес: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), предоставена от Европейската комисия, която е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Освен това в Република Полша са на разположение следните форми на подкрепа:
медиация, провеждана от местно компетентния Инспекторат за търговска инспекция на воеводството, до който следва да се подаде искане за медиация. По правило процедурата е безплатна. Списъкът на инспекторатите може да бъде намерен тук: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
със съдействието на местно компетентния постоянен арбитражен съд за защита на потребителите, действащ към воеводския инспекторат по търговия, до който следва да се подаде искане за разглеждане на делото в арбитражния съд. По правило производството е безплатно. Списъкът на съдилищата е достъпен на адрес: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Предходната разпоредба е само с информационна цел и не представлява задължение за Доставчика на услуги да използва извънсъдебно решаване на спорове.
Използването на извънсъдебни способи за разглеждане на жалби и искове е доброволно както за Доставчика на услуги, така и за Потребителя.
Потребителят може допълнително да използва безплатната помощ на общинския или областния омбудсман за защита на потребителите.
§ 6 ПРАВО НА ОТКАЗ
Привилегированият потребител има право да се откаже от договора, сключен с Доставчика на услуги, в срок от 14 дни, без да посочва причина.
Срокът за отказ изтича 14 дни след сключването на настоящото споразумение.
За да може Привилегированият клиент да упражни правото си на отказ, той трябва да информира Доставчика на услуги, като използва данните, посочени в § 2 от Общите условия, за решението си да се откаже от Договора чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща).
Привилегированият клиент може да използва образеца на формуляр за отказ от договора в края на Общите условия, но това не е задължително.
За да се спази срокът за отказ, е достатъчно Привилегированият клиент да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ от Договора преди изтичането на срока за отказ.
§ 7 ЛИЧНИ ДАННИ
Администратор на личните данни, предоставени от Клиента във връзка с Договора, е Доставчикът на услуги. Подробна информация относно обработването на лични данни от Доставчика на услуги - включително други цели и основания за обработване на данните, както и получателите на данните, се съдържа в политиката за поверителност, достъпна в Магазина - поради принципа на прозрачност, съдържащ се в Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) относно защитата на данните - "РОДО".
Целта на обработката на данните на Клиента е:
изпълнението на Договора; основанието за обработване на личните данни в този случай е Договорът или действията, предприети по искане на Получателя на услугата с цел сключване на Договора (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО);
за анализиране на ефективността на съобщенията, изпратени по силата на Споразумението, с цел установяване на общи принципи за ефективна пощенска реклама в дейността на Доставчика на услуги; основанието за обработване на лични данни за тази цел е законният интерес на Доставчика на услуги (член 6, параграф 1, буква е) от РОДО);
за установяване, предявяване или защита на евентуални искове, свързани със Споразумението; основанието за обработване на лични данни за тази цел е законният интерес на Доставчика на услуги (член 6, параграф 1, буква е) от РОДО).
Предоставянето на данни от страна на Клиента е доброволно, но в същото време е необходимо за сключването на Споразумението и доставката на обхванатото цифрово съдържание. Непредоставянето на данни ще доведе до невъзможност за сключване на Споразумението и до това, че Доставчикът на услуги няма да достави обхванатото цифрово съдържание.
Данните на Клиента ще бъдат обработвани до:
Споразумението престане да бъде в сила;
отпадне възможността Клиентът или Доставчикът на услуги да предявяват претенции, свързани със Споразумението;
възражението на Клиента срещу обработката на личните му данни е прието - ако обработката се основава на легитимния интерес на Доставчика на услуги
- както е приложимо в конкретния случай.
Клиентът има право да поиска:
достъп до своите лични данни,
коригиране,
изтриване,
ограничаване на обработката,
да поиска данните да бъдат прехвърлени на друг администратор
както и правото на:
да възразите по всяко време срещу обработването на данни по причини, свързани с конкретната ситуация на Получателя на услуги - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (т.е. въз основа на легитимните интереси, преследвани от Доставчика на услуги).
За да упражни правата си, Клиентът следва да се свърже с Доставчика на услуги.
Ако Клиентът счита, че неговите/нейните данни се обработват незаконосъобразно, той може да подаде жалба до органа, компетентен за защита на личните данни. В Полша това е председателят на Службата за защита на личните данни.
§ 8 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ НА БЮЛЕТИНА
Доставчикът на услуги си запазва правото да изменя Общите условия само по важни причини. Под важна причина се разбира необходимостта от промяна на Общите условия поради:
промяна на функционалността на бюлетина, която изисква изменение на Общите условия или
промяна на законови разпоредби, засягащи изпълнението на Договора от страна на Доставчика на услуги или приспособяване на услугите към препоръки, насоки, заповеди или забрани, постановления, разпоредби, тълкувания или решения на оторизирани държавни органи или
промяна на данните за контакт или идентификационните данни на Доставчика на услуги.
Информация за планираните промени в Общите условия ще бъде изпращана на електронния адрес на Клиента, предоставен при сключването на Споразумението, най-малко 7 дни преди влизането в сила на промените.
Ако Получателят на услугата не възрази срещу планираните промени до момента на влизането им в сила, се счита, че той/тя ги приема, което не представлява пречка за прекратяване на Споразумението в бъдеще.
В случай че Получателят на услуги не приема планираните промени, той следва да изпрати известие на електронния адрес на Доставчика на услуги, посочен в § 2 от Общите условия, което ще доведе до прекратяване на Споразумението веднага след влизането в сила на планираните промени.
Доставчикът на услуги може да прави промени в Бюлетина, които не са необходими, за да го направи съвместим със Споразумението, поради причината, посочена в точка 1, буква б), или поради промени във функционалността на Бюлетина. Въвеждането на промяната, посочена в предходното изречение, не е свързано с разходи от страна на Приоритетния клиент. Разпоредбите на параграфи 2-4 се прилагат съответно.
Ако промяната, посочена в предходната разпоредба, засяга съществено и неблагоприятно достъпа на Привилегирования клиент до Бюлетина или използването му, Доставчикът на услуги изпраща предварително на траен носител на адреса на електронната поща на Привилегирования клиент информация за характеристиките и датата на промяната и правата на Привилегирования клиент във връзка с промяната.
§ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Предоставянето на незаконно съдържание от страна на Клиента е забранено.
Договорът се сключва на полски език.
Договорът, сключен по силата на настоящите Общи условия, се урежда от полското право, при спазване на параграф 4.
Изборът на полско право за Договора, сключен въз основа на настоящите Общи условия с Потребителя, не отменя или ограничава правата на Потребителя съгласно императивните разпоредби на приложимото към Потребителя право в ситуация, в която няма избор на право. Това означава по-специално, че ако националните разпоредби, приложими за даден Потребител, предвиждат защита, която е по-широка от тази, предвидена в настоящите Общи условия или полското право - се прилага по-широката защита.
В случай на евентуален спор с Потребител, който не е Приоритетен клиент, във връзка с Договора, компетентният съд е съдът, компетентен по седалището на Доставчика на услуги.
Приложение 1 към Общите условия
По-долу е представен образец на формуляр за отказ от договора, който Потребителят или Привилегированият бизнес може да използва, но може и да не използва:

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се откажете от договора)

MODERN COMPANY SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
електронен адрес: biuro@modernbhp.pl
- Аз/ние(*) ..................................................................... с настоящото информирам(*) за моя/нашия отказ от договора за предоставяне на следната услуга(*) / за доставка на цифрово съдържание под формата на(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Дата на сключване на договора(*)

..............................................................................................................................................................................

- Име на привилегирования(ите) потребител(и)/предприемач(и):

..............................................................................................................................................................................

- Адрес на потребителя(ците)/привилегирования(те) търговец(ци):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Подпис на потребителя(ите)/предприемача(ите)
(само ако формулярът се изпраща на хартия)

Дата ............................................

(*) Ненужното се зачерква.

Нагоре
Shop is in view mode
Покажи версията на цялата страница
Sklep internetowy Shoper Premium